YARIŞMANIN AMACI

“Gelibolu Tarihi Alanı – Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması” ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) tarafından, 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir.

KATILIM

Bu yarışma, tasarım disiplinleri ve sanat dallarından katılımcılarla oluşturulacak tüm ekiplerin ön seçim başvurusuna açıktır.
Jüri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi farklı alanlardan meslek insanlarından, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşan disiplinler arası yapıda 10 ekibi yarışmacı olarak seçecektir.

ÖDÜLLER

  • 1. Ödül : 200.000 TL
  • 2. Ödül : 140.000 TL
  • 3. Ödül : 90.000 TL
  • 4. Ödül : 70.000 TL
  • 5. Ödül : 50.000 TL
  • 1. Mansiyon : 40.000 TL
  • 2. Mansiyon : 35.000 TL
  • 3. Mansiyon : 30.000 TL
  • 4. Mansiyon : 25.000 TL
  • 5. Mansiyon : 20.000 TL